Elektroniczna skrzynka podawcza - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Skrytka: /bhkmu6418t/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP, które umożliwią podpisanie przesyłanego dokumentu.

Pismo ogólne można wysłać po zalogowaniu się na ePUAP, klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza:

Wybrać "Załatw sprawę" następnie w polu "Ustaw/zmień adresata" wpisać Powiatowy Urząd Pracy w Iławie oraz wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.

Do pisma ogólnego można dołączyć załączniki. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione po wysłaniu dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy, wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę