Oferta Punktu doradztwa dla młodzieży - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Oferta Punktu doradztwa dla młodzieży

 

Punkt doradztwa dla młodzieży, obsługujący osoby do 30 roku życia z terenu powiatu iławskiego, znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie przy ul. 1 Maja 8B. Punkt otwarty jest w godzinach pracy urzędu – we wszystkie dni robocze od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania w Punkcie kontaktując się pod nr tel. 89 644 32 23 lub wysyłając e-mail na adres punkt@pup.ilawa.pl .

Zakres oferowanych usług:

 • pomoc pośrednika pracy – udzielamy informacji o aktualnych ofertach pracy, lokalnych pracodawcach i miejscach pracy oraz możliwościach odbycia staży lub praktyk w powiecie; pomagamy sporządzić CV. Indywidualnie pomagamy w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy
 • pomoc doradcy zawodowego – organizujemy porady indywidualne w zakresie zdobycia kwalifikacji, kierunków przekwalifikowania, dalszej edukacji; przygotowujemy do poruszania się po rynku pracy, w tym także do spotkań z pracodawcami i rozmów kwalifikacyjnych
 • warsztaty z kompetencji cyfrowych – prowadzimy warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe w obszarach: wyszukiwanie informacji w Internecie, komunikacja zdalna, media społecznościowe, programy biurowe, Canva, bezpieczeństwo w Internecie, sztuczna inteligencja
 • warsztaty z przedsiębiorczości – doradzamy osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej w zakresie: oceny pomysłu na biznes, przygotowania biznes planu, zarejestrowania działalności gospodarczej, znalezienia biura, określenia źródeł finansowania działalności, podniesienia kompetencji, nawiązania kontaktów biznesowych i w zaplanowaniu działań marketingowych
 • doradztwo psychologiczne – organizujemy zajęcia z zakresu wzmocnienia motywacji, wyznaczania celów oraz pokonywania barier utrudniających podjęcie pracy

 

Wsparcie w postaci:

 

Kompleksowa informacja na temat oferty powiatu iławskiego w zakresie:

 • edukacji
 • kwestii mieszkaniowych
 • pomocy społecznej
 • usług prawnych
 • usług ekonomiczno-finansowych
 • zdrowia i profilaktyki
 • pomocy psychologicznej

 

Warsztaty z kompetencji cyfrowych i z przedsiębiorczości odbywają się w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie przy ul. Andersa 12. Udział w warsztatach możliwy jest po wcześniejszym skierowaniu i umówieniu przez pracownika Punktu.

Kadry Nowoczesnej Gospodarki

Informacja o "Programie wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim" 

Aktualności z projektu
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę