Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Aktualności

Zmiana przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ogłasza nabór na organizację stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie!

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych, które posiadają zdiagnozowany II lub III (program specjalny) profil pomocy, skierowanych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy...

Nabór na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o możliwości składania wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i opiekunów.

Wyniki posiedzenia komisji

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie publikuje listy przyznanych staży, prac interwencyjnych oraz wsparć w ramach art. 150 f. przyznanych podczas komisji obradującej 13.07.2017 r.:

Wyświetlanie 1 - 5 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę