Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Aktualności

Nabór na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o możliwości składania wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i opiekunów.

Pracodawcy mogą ubiegać się o dotacje!

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Dofinansowanie dla pracodawców na usługi rozwojowe

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej.

Nabór na prace interwencyjne dla bezrobotnych ze wsi

Urząd ogłasza nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych, w których będą mogły wziąć udział osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Wsparcie dla mieszkańców gminy Lubawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie realizuje projekt "Aktywna przyszłość". Celem projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród 72 mieszkańców zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubawa. Więcej informacji można...

Wyświetlanie 1 - 5 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę