Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę