Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Aktualności

Wsparcie dla przedsiębiorców, szansa dla osób młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ogłasza nabór na organizację stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia, które ukończyły szkołę w 2017 roku.

Wsparcie dla rodzin z gminy Lubawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie będzie realizował w latach 2017 - 2022 projekt pn. "Rodzina na PLUS". Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja ze środowiskiem lokalnym 48 rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym społecznym z terenu gminy...

Wyniki posiedzenia komisji

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie publikuje listy przyznanych staży, prac interwencyjnych oraz wsparć w ramach art. 150 f. przyznanych podczas komisji obradującej 13.07.2017 r.:

Listy przyznanych staży

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie publikuje wykaz staży przyznanych na komisji w dniu 12 maja 2017 r.:

Nabór wniosków na organizację staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na organizację staży.

Wyświetlanie 6 - 10 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę